Home
  Berekening
  Hypotheek
  Depot rekening
  Procedure
  Offerte aanvragen
 
   
 

 

Procedure

 

Het hypotheekadviestraject kent verschillende fasen. Deze zijn:

 

Orientatiefase

 

In deze eerste fase oriŽnteert u zich op een hypotheek. In een eerste gesprek met een adviseur worden uw gegevens, wensen en mogelijkheden geÔnventariseerd. Er wordt onder meer stilgestaan bij:

 • Uw maximale lening. Dit is afhankelijk van uw inkomen, de waarde van uw huis en of u een hypotheek met of zonder NHG afsluit. U kunt online berekenen wat uw maximale hypotheekbedrag is;

 • De verschillende hypotheekvormen;

 • De te verwachten bruto- en netto lasten;

 • De bijkomende woonlasten.

Adviesfase

 

In de tweede fase wordt aan de hand van uw persoonlijke situatie en toekomstplannen gericht gezocht naar de hypotheekvorm die het beste bij u past. Dit kan een hypotheek zijn met de laagste lasten, het minste risico of juist het hoogste risico, met een spaarplan of met een oudedagsvoorziening. Uw persoonlijke financiŽle situatie en wensen zijn hierbij bepalend.

 

Beslissingsfase

 

Nu u een duidelijk beeld heeft van de hypotheek die het beste bij u past, kunt u bij verschillende geldverstrekkers een hypotheekofferte aanvragen. Deze bestaat uit een aanbieding voor de lening, de leningsvoorwaarden en een lastenoverzicht. De keuze voor een geldverstrekker is persoonlijk. Naast de rente die u betaalt kunnen de geldleningsvoorwaarden uw keuze bepalen. Alle geldverstrekkers werken met zogenaamde rechten en plichten binnen een geldlening. Dat wil zeggen dat de condities waartegen de lening kan worden verkregen per maatschappij kunnen verschillen. Verzeker u er daarom van dat u voor het tekenen van de offerte alle voorwaarden begrijpt. Door de tekenen verbindt u zich namelijk aan alle voorwaarden in de hypotheekofferte. Alle voorwaarden zijn te verdelen over drie categorieŽn:

 

1) De geldvoorwaarden voordat de hypotheekakte passeert:

 • Afsluitkosten
  Deze kosten zijn een vergoeding voor de administratiekosten voor het afsluiten van een hypotheek. De afsluitprovisie bedraagt meestal 1 procent van de totale hypotheeksom.

 • Geldigheidsduur offerte
  Een offerte is slechts beperkt geldig. Een niet-getekende offerte is meestal tien dagen geldig, een uitgebrachte en getekende offerte meestal twee tot zes maanden. Het is dus belangrijk om de passeerdatum te vergelijken met de uiterste geldigheidsdatum van de offerte. Als de offerte te kort geldig is, dan kan deze misschien verlengd worden. Vaak gelden er dan wel verlengingskosten, ofwel een bereidstellingsprovisie.

 • Dalrente
  Gedurende de periode waarin uw getekende offerte geldig is, kan de rente wijzigen. Deze conditie zorgt ervoor dat u de laagste rente krijgt.

 • Overbruggingskrediet
  Als u al een nieuw huis heeft gekocht, maar uw oude huis nog niet heeft verkocht, dan kan een overbruggingskrediet u de overwaarde van uw oude huis īvoorschietenī.

 • Bankgarantie
  Het is gebruikelijk om voor een huis een aanbetaling te doen van 10 procent. Met een bankgarantie hoeft dit bedrag niet daadwerkelijk aan de notaris te betalen. Zoīn garantie geeft namelijk evenveel zekerheid als een waarborgsom.

 

2) Geldvoorwaarden nadat de hypotheekofferte is gepasseerd:

 • Verhuizen
  Dit betreft het meenemen van uw hypotheekrente als u gaat verhuizen. Dit is namelijk gunstig als de rente tussentijds is gestegen terwijl u nog steeds een lagere rente op uw hypotheek heeft. De regels voor het meenemen van uw rente en op welke wijze dit kan verschillen per geldgever. Dit is zeker het geval als u kiest voor een langere rentevasteperiode. Informeer dan ook naar de condities van de geldverstrekker bij verhuizing.

 • Boetevrij aflossen
  U heeft de mogelijkheid om elk jaar een gedeelte van de hypotheek boetevrij af te lossen. Dat gedeelte wordt uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger dit percentage, hoe groter het deel dat u zonder kosten kunt aflossen. Bij alle geldverstrekkers mag u boetevrij 10 procent van de hoofdsom per jaar aflossen. Vaak is dat ruim voldoende. Verwacht u echter in de toekomst nog een groot bedrag, bijvoorbeeld een erfenis, dan is het prettig als u een hoger percentage boetevrij kunt aflossen;

 • Bouwdepot
  Als uw huis nog in aanbouw is of wordt verbouwd, dan wordt uw totale hypotheeksom op een tijdelijke rekening gestort. Hierover ontvangt u rente, de hoogte hiervan is in deze conditie geregeld. Het meest gunstige is dat u dezelfde vergoeding over het depot ontvangt als u aan de hypotheeksom betaalt. Er zijn echter geldverstrekkers die u als vergoeding de hypotheekrente minus 1 procent bieden. Het verschil kan dan behoorlijk oplopen.

Afhandelingsfase

 

Zodra u de hypotheekofferte heeft geaccepteerd moet alles officieel worden geregeld. Dit betekent echter nog niet dat u straks gegarandeerd eigenaar bent van uw droomhuis. De geldverstrekker gaat namelijk eerst een aantal zaken na voordat het hypotheekbedrag aan de notaris wordt overgemaakt. Het gaat om:

 • Het (voorlopig) koopcontract;

 • Het taxatierapport. Dit geeft de geldverstrekker de zekerheid dat de waarde van het huis voldoende is voor het onderpand van uw hypotheek. De taxateur mag niet betrokken zijn bij de koop, verkoop of financiering van het pand en het rapport mag niet ouder zijn dan een jaar als de hypotheekakte bij de notaris passeert;

 • Salarisbescheiden
  Dit zijn uw loonstrook en de werkgeversverklaring;

 • Gezondheidsverklaring, als u kiest voor een hypotheek met een levensverzekering Als uit uw antwoorden blijkt dat er sprake is van een afwijkend risico, dan kan de verzekeraar vragen om een medische keuring, de premie verhogen of de verzekering weigeren.

 • Bureau Krediet Registratie (BKR). Hier toetst de geldverstrekker of u in het verleden aan uw financiŽle verplichtingen heeft voldaan en u een goede betaler bent.  

 

Vervolgens worden de stukken naar de notaris gestuurd. De notaris bereidt dan de overdracht van het huis voor.

 

Copyright © BIJN Solutions. Alle rechten voorbehouden